خوشبختی چیست؟

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتی از ما دور می شود به دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد با یک ضربه آن را از خود دور می کنیم.

ما همیشه دیگران را بیش از حدی که خوشبختند خوشبخت تصور می کنیم

مردم بندرت خوشبختی خود را می شناسند اما خوشبختی دیگران همیشه در جلوی دیدگان شان مجسم است.

ما باید برای خوشبخت زیستن موقعیت های مناسب ایجاد کنیم نه اینکه در انتظار آن باشیم

خوشبختی در این است که شخص بداند چه می خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهد.

خوشبختی در این است که حدود همه چیز را بشناسیم و به آن احترام بگذاریم

خوشبختی تنها در دانستن نیست بلکه در عمل کردن به آن است

هرگز قدر آن روزهایی که در کمال خوشبختی زندگی می کردیم نمی دانیم مگر زمانی که  آن ساعات خوش را از دست بدهیم

خوشبختی به کسانی روی می آورد که برای خوشبختی دیگران می کوشند

امید جزئی از خوشبختی است

/ 2 نظر / 105 بازدید
mina kiani

[دست] سلام مطلب جالبی بود استفاده کردم[پلک]

جواد

بسیار زیبا [گل] تبریک میگم [لبخند]