حق انتخاب با شماست

انسان با معرفتی که بر نفس خویش تسلط پیدا می‌کند قادر خواهد بود با بال‌های تفکر مثبت خود به پرواز درآید و از سر توفان‌ها و تندبادهای ذهنی بگذرد و به جایی برود که آرامش و خوشی و تندرستی و قدرت حکمفرمایی می‌کند. بخاطر بیاورید که ابداً مجبور نیستید که در دنیایی پر از مصیبت و بیماری و تنش و تشویش و ترس زندگی کنید. حق انتخاب با شماست. هر کس زندگی مورد علاقه خود را انتخاب می‌کند  و بنابراین نبایستی گله مند باشد و گناه را به گردن دیگران بیندازد. آدمی از قدرت تخیل بی‌پایانی برخوردار است و می‌تواند هدف‌های خود را انتخاب کند و بدان برسد و آرزوهای خود را برآورده  کند. آنها را به ضمیر باطن بسپارید و عملی شدن رویاهای خود را شاهد گردید مشروط بر اینکه خواست ها و سوداهایتان و  اعمالتان مثبت و سازنده باشد.

/ 0 نظر / 112 بازدید