دنیا به همه آن ها نیاز دارد

در طبیعت همه مشاغل به طور یکسان دارای اهمیت هستند. هیچ کاری بالا و پایین تری وجود ندارد. از هر شغلی که احساس راحتی می‌کنید و آن را با نشاط انجام می‌دهید همان شغل شماست و اگر بدانید که همه کارها به طور یکسان خوب و سازنده هستند هر کاری را با نشاط انجام خواهید داد. زمانی در انجام کارها نشاط خود را از دست می‌دهید که اهمیت آنها را درک نکنید و بخواهید در مقام مقایسه با کار دیگری برآیید. شما باید بدانید بسیاری از اصطلاحاتی که به عنوان مشاغل بد یا عالی و.. وجود دارند فاقد معنای حقیقی هستن. حتی در بدن هم هر عضوی کار مخصوص به خودش را انجام می‌دهد که دارای اهمیت خاصی است. این ما هستیم که در ذهنمان مراتب بالاتر و پایین تر را برای هر چیر ایجاد می کنیم. دنیا به همه آنها نیاز دارد و همه کارها به طور یکسان خوب هستند. همه آنها را با شادی و نشاط انجام دهید.

/ 0 نظر / 135 بازدید