10 جمله پند آموز

١. تاریخ بشریت مملو از نمونه‌های بارز پافشاری است

٢. همه بزرگان دنیا افراد مصممی بوده‌اند.

٣. عادات یا بهترین خدمتکار هستند یا بدترین ارباب

۴. سعی کنید از هر روزتان به کامل ترین صورت استفاده کنید.

۵. هیچگاه یک زمان عالی وجود ندارد. همین الان با هر چه که دارید شورع کنید.

۶. هرگز آرزویی به تو داده نشده مگر  آن که توانایی به حقیقت در آوردن آن هم به تو داده شده.

٧. خود را مجسم کنید که مرتباً در کارها موفق می‌شوید.

٨. بروید به آنچه ایمان دارید عمل کنید.

٩. هیچ نعمتی مانند سلامتی نیست.

١٠. بیشتر از اینکه کمیت عمر انسان مهم باشد کیفیت آن مهم است.

 

 

/ 2 نظر / 58 بازدید
محسن

سعی میکنم گوش کنم ممنون [گل]

بی تا

خوب بود نظری ندارم حرف حساب که...