ما چیزی را از دست نمی دهیم

نباید چنین پنداشت که با بهره گیری از توان خود به تنهایی قادر به انجام همه کار هستید. بدانید که نیروی مافوقی وجود دارد که از لطف آن بهره مند می‌شوید ولی باید صمیمانه این نیرو را خواست زیرا شما فقط موقعی آن را دریافت خواهید نمود که آن را خواسته باشید. تنها توسط خواستن است که درهای وجود خود را به روی آن باز می‌کنید. معنای آن این نیست که خدا منتظر می‌ماند تا شما بخواهید، نه نباید تصور کرد که خدا محتکر است. نه، او همیشه در حال بخشیدن است و این ما هستیم که گاهی آن را دریافت نمی کنیم.

نتیجه فرایند خواستن، گشودن درهاست. بدون گشودن دری به سوی خداوند حتی نمی‌توان درخواست خود را مطرح کرد. بنابراین باید دریچه دل خود را بگشایید. صمیمانه دعا کنید و همواره به آن نیروی برتر اعتماد داشته باشید. به خدا اعتماد کنید و از طریق دعا، به مراتب بیش از آنچه در خواب می‌شود دید، به دست خواهید آورد. بیایید به دعای صمیمانه ایمان آوریم.

نتیجه تلاش شخصی ما بسیار ناچیز است ولی آنچه که به یاری خدا به دست آوریم بسیار عظیم است. از اینکه به خدا پناه بیاوریم، چیزی را از دست نخواهیم داد.

/ 1 نظر / 137 بازدید
بی تا

اول! به به خوشم آمد از این همه نکات مثبت زتده باشی[گل]