احساس زندگی

احساس پشیمانی همیشگی از گذشته ها و احساس نگرانی از اتفاقات احتمالی آینده از مخرب ترین احساسات منفی به شمار می  آید. سطح انتظارشما از زندگی راز دستیابی به سلامت روحی است. اگر آرزومند شادی، تندرستی و آرامش خاطر هستید ذهن خود را به آن سمت متوجه کنید تا با نیروی حاصل از آن فکر زیبا، مردم، اتفاقات و اوضاع و شرایط مناسب را برای تجلی این نیکویی ها به خدمت خود دعوت کنید. 

احساس رشد در بین انسانها و سایر موجودات فرق بین مرده و زنده است. پس همیشه زنده باشید و احساس سرزندگی و نشاط را در اطراف خود پخش کنید و قبل از مرگ خود نمیرید.

از مهم ترین کارهایی که به عنوان یک فرد بالغ می توانید انجام دهید بازگشت گاه به گاه به دوران شاد و پرانرژی کودکی است. در درون همه ما گنجینه بیکرانی از عشق و شادمانی و نعمت وجود دارد که می تواند آنچه را که در آرزوی آنیم برایمان فراهم کند. هر گاه خود را مسوول تصمیمات خود بدانید از هر جهت اختیار دنیای خود را به دست گرفته اید. شما همیشه با خویشتن خویش تنهایید، اما تنها زمانی خود را بی کس و غریب احساس می کنید که خودتان را دوست نداشته باشید.

در باطن انسان معجزه هایی وصف ناپذیر نهفته است. برای اینکه شگفتی های دلخواه خود را در زندگی  بیافرینید باید در نهفته ترین عمق وجود خود به سراغ این طلاهای ناب رفته و آنها را از معدن های پر رمزو رازشان استخراج کنیم. موفقیت و شادمانی هر کسی در زندگی کاملاً تابع فرصت ها و امکاناتی نیست که در دسترس ماست بلکه متکی به باورهایی است که در اعماق وجود ماست و ما به آن اعتقاد داریم.

هر رویدادی که در زندگی با آن روبرو می شویم پیش نیاز دست یافتن به مرحله بعدی زندگی و نشان دهنده رشد است پس خسته نشوید و مبارزه کنی.

در دنیای اندیشه و ذهن ما مانع و محدودیتی وجود ندارد. تمام اشیا.، اموال و امکانات زندگی عطایای هستی برای خدمت به شماست نه برای آن که شما در خدمت آنها باشید.

/ 1 نظر / 15 بازدید